Stemmen horen – en temmen! De nieuwe nieuwsbrief DBL is uit!

In deze nieuwsbrief onder andere een bespreking van het toneelstuk: “Ik hoor wat jij niet hoort” van  TheaterwerkplaatsSMIT, met in de hoofdrol een lid van de cliëntenraad. Een nieuwe rubriek bespreekt goede apps voor ggz-clienten, een ervaringswerker voelt zich senang op de HIC en de vast rubriek over de sterren bespreekt Mars.

Klik op de link: Nieuwsbrief DBL juli-augustus 2018 om de nieuwsbrief van juli-augustus te lezen.

Denksessies bij Movens 8 mei en 23 mei

Op veler verzoek: twee denksessies bij Movens. De Bijzondere Breinen organiseren overal in Rivierduinen denksessies, waarbij iedereen (jong, oud, rijk, arm, cliënt, behandelaar) zijn of haar inbreng kan geven om een (zelfgekozen) probleem op te lossen. Bij Movens – de Kooi, in de Driftstraat 49 in Leiden, zijn natuurlijk ook de bezoekers van het buurthuis van harte welkom. U krijgt maar liefst twee kansen om een denksessie bij te wonen: op 8 mei en 23 mei, beide van 13.30-15.30u.

Toegang gratis.

Klik HIER voor de flyer of kijk op www.bijzonderebreinen.org.