Duin- en Bollenstreek/Leiden

Logo CR minus Leiden bitmapDe Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het centrum Duin- en Bollenstreek/Leiden van GGZ Rivierduinen, zowel de ambulante als opgenomen cliënten en de cliënten die in de beschermde woonvormen wonen.

Het centrum bedient de gemeenten Katwijk, Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond) en Zoeterwoude.

De raad heeft op dit moment vijftien leden, allen (ex)cliënten van het centrum. We vergaderen één keer per drie weken, afwisselend met en zonder de directie. Afgevaardigden van de raad hebben zitting in de Centrale Cliëntenraad, waar centrum overkoepelende zaken worden behandeld.

rijnveste
Rijnveste, Leiden

Taken van de cliëntenraad:

  • Informeren van cliënten en signaleren van structurele klachten.
  • Verwoorden van het cliëntenperspectief in diverse overleggen.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie op uiteenlopende beleidsterreinen.
  • Kritisch volgen van het beleid van de directie van het regionale centrum Duin- en Bollenstreek/Leiden en van Stichting GGZ Rivierduinen.
  • Vertegenwoordigen van de medezeggenschap van de (ex)cliënten van Rivierduinen die gebruik maken van het dagactiviteitencentrum Movens (zie ook: Deelnemerscommissie Movens).

In het submenu vindt u onder de kopjes adviezen, jaarverslag, weggeefwinkel etc. meer over de activiteiten van de cliëntenraad.

De cliëntenraad is er bijzonder trots op initiator te zijn geweest van de landelijke website www.ggznieuws.nl, met actueel nieuws uit de ggz.

Logo CR minus Leiden bitmap

klik hier voor de folder van de Cliëntenraad Folder CR DuinBollenLeiden (pdf)