Duin- en Bollenstreek/Leiden

Logo CR minus Leiden bitmapDe Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van GGZ Rivierduinen uit de regio Duin- en Bollenstreek/Leiden, zowel de ambulante als opgenomen cliënten en de cliënten die in de beschermde woonvormen wonen.

Het gaat om de gemeenten Katwijk, Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond) en Zoeterwoude.

De raad heeft op dit moment twaalf leden, allen (ex)cliënten van het centrum. We vergaderen één keer per drie weken, afwisselend met en zonder de directie. Afgevaardigden van de raad hebben zitting in de Centrale Cliëntenraad, waar Rivierduinen-brede zaken worden behandeld.

rijnveste
Rijnveste, Leiden

Taken en activiteiten van de cliëntenraad:

  • Informeren van cliënten en signaleren van structurele klachten.
  • Informatie ophalen bij de achterban en verwoorden van het cliëntenperspectief in diverse overleggen.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van management en directie op uiteenlopende beleidsterreinen.
  • Kritisch volgen van het beleid van de directie van het regionale centrum Duin- en Bollenstreek/Leiden en van Stichting GGZ Rivierduinen.
  • Bezoeken van (opname) afdelingen en beschermde woonvormen in de regio.

In het submenu vindt u onder de kopjes adviezen, jaarverslag, weggeefwinkel etc. meer over de activiteiten van de cliëntenraad.

De cliëntenraad is er bijzonder trots op initiator te zijn geweest van de landelijke website www.ggznieuws.nl, met actueel nieuws uit de ggz.

Logo CR minus Leiden bitmap

klik hier voor de folder van de Cliëntenraad Folder CR DuinBollenLeiden (pdf)