Bijzondere Breinen

De Bijzondere Breinen hebben al drie maal een denksessie georganiseerd bij GGZ Rivierduinen.  De aankomende denksessies staan aangekondigd in de rubriek: Laatste Nieuws.

Logo Bijzondere Breinen + tekstWie zijn de Bijzondere Breinen?

Iedereen is er tegenwoordig van overtuigd dat mensen die zich door hun autisme enorm goed kunnen   concentreren daarmee een eigenschap hebben die bijzonder goed van pas komt in de ICT-wereld.
Bijzondere Breinen denkt dat ook andere mensen die enerzijds gebukt gaan onder een psychiatrisch probleem, anderzijds op een geheel unieke manier naar de wereld kunnen kijken. Een manier die niet ‘gestoord’ is, maar eigenzinnig, uitzonderlijk, wonderbaarlijk, zeldzaam en daarmee waardevol. Belangrijke ontdekkingen worden immers niet gedaan door mensen die netjes binnen de lijntjes denken, maar door mensen die net even anders naar de wereld kijken.
De grote Einstein zei het al: “Je kan een probleem niet oplossen met dezelfde manier van denken die het probleem heeft gecreëerd” (maar dan in het Engels en met een grappig Duits accent).

helicopter leonardoMensen denken op verschillende manieren. Er zijn beelddenkers, probleemgerichte denkers, logische denkers, woorddenkers, warrige denkers, lijngerichte denkers, pubers, associatieve denkers, snelle denkers, analytische denkers, oplossingsgerichte denkers, egocentrische denkers, dwarse denkers etc. etc. Deze neurodiversiteit komt natuurlijk vooral bij ggz-cliënten in zeer Bijzondere, vaak onbegrepen vormen voor. Zij zijn de Bijzondere Breinen bij uitstek! Door een overdachte combinatie van Bijzondere Breinen met zeer diverse denkstijlen bij elkaar te zetten in een breintank, kan een probleem van heel veel verschillende kanten tegelijk worden belicht en worden unieke, waardevolle oplossingen gevonden.

Wilt u vaker meedoen met de Bijzondere Breinen? Kijk dan op hun website http://www.bijzonderebreinen.org/.

Hoewel het maatschappelijk belang van het niet negeren van bijzondere denkkracht voorop staat, heeft Bijzondere Breinen ook een goed systeem van beloning en eigenaarschap van oplossingen uitgewerkt.