Cliënten e-panel

Hoe voorkom je agressie in de zorg? Waar kunnen cliënten sporten? Welke e-health module is het meest succesvol? Zijn wijkteams een gouden greep?discussievingers

De cliëntenraad zoeken (ex-)cliënten die mee willen denken over zaken die voor cliënten van belang zijn.

Achtergrond
De cliëntenraden van GGZ Rivierduinen behartigen de belangen van alle cliënten van GGZ Rivierduinen en verwoorden hun mening naar directie en bestuur. Met alle cliënten uit de achterban spreken lukt natuurlijk niet, al was het alleen maar omdat sommige cliënten maar een paar weken tot maanden cliënt van Rivierduinen zijn.
Om toch zoveel mogelijk cliënten in de gelegenheid te stellen hun mening te geven, hebben de gezamenlijke cliëntenraden een e-panel in het leven geroepen. Dat is een mooi woord voor raadpleging van (ex)cliënten per e-mail.

Doet u mee?

Procedure
Ongeveer drie keer per jaar leggen wij een vraag voor aan de leden van het e-panel. Het staat de panelleden per keer vrij om mee te doen. Ongeveer een maand na het uitzetten van de vraag, leveren wij een terugkoppeling in de vorm van een (statistisch) overzicht van de ontvangen antwoorden – vanzelfsprekend anoniem.

Heeft u een duidelijke mening over de zorg en bent u cliënt van GGZ Rivierduinen (geweest) dan voegen wij u graag toe aan ons e-panel.

Stuur een e-mail naar centraleclientenraad@rivierduinen.nl ,
met in de onderwerp-regel het woord “e-panel”.

Deskundigen gezocht
De cliëntenraad geeft graag gedegen adviezen, maar heeft niet alle kennis zelf in huis. Daarom zullen wij af en toe via de e-mailadressen van het e-panel een oproep doen of er (ex-)cliënten met speciale kennis zijn, bijvoorbeeld op het gebied van (brand)veiligheid, bouw, somatische zorg, voedselbereiding etc. die ons willen helpen een voorgenomen besluit van de directie te beoordelen.

NB Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om en zullen deze nooit verstrekken aan derden.