Centrum Autisme

entree20werkgebouw20WWA

Cliëntenraad 

Als cliënt heeft u het recht om mee te praten over de zorg die wij leveren. Daarom heeft Centrum Autisme een Cliëntenraad opgericht. Mevrouw Caroline Doesburg ondersteunt de Cliëntenraad.

Onderwerpen
In de Cliëntenraad worden algemene onderwerpen besproken, zoals privacy en geheimhouding, de verschillende behandelingen, hoe gaat de behandelaar met u om, wachttijden, etc. De Cliëntenraad gaat ook regelmatig in gesprek met de directie van Centrum Autisme. Om samen te praten over hoe wij ons werk nóg beter kunnen doen.

(N.B. De Cliëntenraad is er niet voor persoonlijke vragen over uw behandeling. Daarover kunt u gewoon overleggen met uw behandelaar of met de cliëntenvertrouwenspersoon.)

Links

  • Op de website van Nederlandse Vereniging voor Autisme NVA vindt u allerlei informatie over autisme voor mensen met autisme, hun ouders, partners en iedereen die meer wil weten over autisme.
  • Het Autisme Info Centrum is het informatie- en documentatiecentrum van de NVA voor (ouders en partners van) mensen met autisme.
  • Er is ook een Zorgwijzer voor Autisme, met informative over zorg-, hulp- en begeleidingsvormen voor jongeren en volwassenen met autisme. Zie: www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/autisme
  • Het Landelijk Netwerk Autisme  staat voor kennismanagement op het gebied van onderwijs en autisme.
  • Stichting PVP De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) verleent ggz-cliënten advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten.
  • Site van PAS -Nederland, belangenvereniging voor en door volwassenen personen met een autismespectrumstoornis.
  • Autsider is een online community met informatie over autisme en aanverwante stoornissen.
Contact:
Cliëntenraad Centrum Autisme
E-mail: clientenraad.autisme@rivierduinen.nl
Sandifortdreef 19, 4e etage 2333 ZZ Leiden
Postadres Postbus 750 2300 AT Leiden