Vervolg Symposium Ervaringsdeskundigheid

Centrale Cliëntenraad GGZ Rivierduinen

Donderdag 23 juni 2016 van 12.00-15.30

OPNIEUW:  Ervaringsdeskundig – en nu?

Succesvol symposium laat vraag onbeantwoord

Met 100 belangstellenden was het symposium “Ervaringsdeskundig – en nu?” een succes. Maar er bleef een knagend gevoel: de sprekers hadden diverse kanten van ervaringsdeskundigheid belicht, maar de ervaringswerkers, ervaringsdeskundigen en cliënten waren zelf nog niet voldoende aan het woord geweest.

Dus praten cliëntenraden en ervaringsdeskundigen op 23 juni 2016 verder.

Zelfde onderwerp. Geen lezingen, wel veel uitwisseling.

In de vorm van een spiegelgesprek stelt geestelijk verzorger Herma Kamphuis iedereen in de gelegenheid haar/zijn waardevolle inbreng te leveren.

  • Hoe kan Rivierduinen optimaal gebruik maken van de kwaliteiten en mogelijkheden van ervaringsdeskundigheid?
  • Hoe krijgt ervaringsdeskundigheid de plaats die het verdient?
  • De uitkomsten gebruiken we als aanzet voor ons visiedocument over de plaats van ervaringsdeskundigheid binnen GGZ Rivierduinen.

Tijd:   We beginnen om 12.00 met een broodje en sluiten rond 15.30 af.

Waar: Receptiegebouw, Endegeesterstraatweg 5, 2342 AJ Oegstgeest.

Wie:   Ervaringswerkers, ervaringsdeskundigen en cliëntenraadsleden.

Wij zien uit naar uw komst, samen voor een beter herstel!

Schermafbeelding 2015-05-31 om 20.47.39