Alle Cliëntenraden van Rivierduinen

shapeimage_5Meepraten
Mensen die in zorg zijn, mogen via een cliëntenraad meepraten over het beleid van de instelling waar ze behandeld worden. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (wmcz2018). De cliëntenraden adviseren directies en de Raad van Bestuur vanuit het cliëntenperspectief over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn. Binnen Rivierduinen zijn er cliëntenraden voor de drie grote regio’s en twee speciale raden: (klik op de link om naar de eigen pagina van de raad te gaan)

Ook de cliënten in de klinieken en woonhuizen van Rivierduinen hebben recht op inspraak. De bewoners overleggen regelmatig met het management. Bijvoorbeeld:
de Bewonerscommissie van De Meander op terrein Endegeest in Oegstgeest,
het Cliëntenpanel in het Zegerkwartier in Alphen,
de Cliëntencommissie in Noordwijkerhout
de Deelnemerscommissie van Movens.
De cliëntenraden onderhouden nauw contact met de inspraak-groepen in hun regio. 

De Centrale Cliëntenraad (CCR) geeft advies aan de Raad van Bestuur over (beleids)onderwerpen die alle cliënten van Rivierduinen aangaan. De CCR bestaat uit vertegenwoordigers van bovenstaande cliëntenraden. De CCR is te bereiken via email: ccr.rivierduinen@rivierduinen.nl.

In de cliëntenraden praten (ex-)cliënten mee over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld: nieuwbouw, privacy, bejegening, voeding, het ontwikkelen van behandelprogramma’s en het meten van  de cliënttevredenheid. Zie voor meer informatie over de rechten van de cliëntenraden de pagina over de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen op deze site = WMCZ in het kort

GGZ Rivierduinen is een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in de regio Zuid-Holland Noord.