Cliëntenraden

shapeimage_5Op deze website vindt u informatie van de cliëntenraden van GGZ Rivierduinen, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Zuid-Holland Noord.

GGZ Rivierduinen heeft een aantal centra voor geestelijke gezondheidszorg, met ieder een eigen cliëntenraad. Als u klikt op de link van het centrum komt u op de pagina van cliëntenraad van het betreffende centrum.

De Centrale Cliëntenraad (CCR) geeft advies aan de Raad van Bestuur over Rivierduinenbrede onderwerpen. De CCR bestaat uit vertegenwoordigers van bovenstaande cliëntenraden.

Onze cliëntenraden komen op voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten die bij GGZ Rivierduinen in behandeling zijn. De cliëntenraden adviseren directies en de Raad van Bestuur vanuit het cliëntenperspectief.

Via de cliëntenraden hebben de cliënten inspraak in het beleid van GGZ Rivierduinen. De cliëntenraden luisteren naar cliënten, bezoeken wachtkamers en afdelingen en geven signalen door aan de directie van hun eigen centrum. Samen komen we dan tot een oplossing.

In de cliëntenraden praten (ex-)cliënten mee over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld: nieuwbouw, privacy, bejegening, voeding, het ontwikkelen van behandelprogramma’s en het meten van cliënttevredenheid.