Movens

Deelnemerscommissie 02

De Deelnemerscommissie van Movens komt op voor de belangen van de bezoekers van de inlopen en de dagactiviteiten van Movens. Sinds de invoering van de WMO in 2015 heeft de gemeente een belangrijke rol gekregen in het organiseren van de inloop, dagactiviteiten  en passende leer/werktrajecten voor alle kwetsbare inwoners binnen haar grenzen. Denk aan ouderen, mensen met een handicap, dakloze mensen en mensen met een psychiatrische aandoening. De verschillende gemeenten hebben die zorg op verschillende manieren georganiseerd. Soms maken ze wel gebruik van Movens voor het organiseren van de activiteiten, maar soms ook niet. Dit leidt tot versnippering in het aanbod van Movens en baart de deelnemerscommissie vanzelfsprekend grote zorgen over de kwaliteit van de geboden activiteiten.

Het management van Movens valt onder de zorgfunctie Herstel Voorzieningen van Rivierduinen. Afgesproken is dat de cliëntenraad Leiden/Duin- en Bollenstreek de regie heeft als het op onderwerpen van deze zorgfunctie aankomt, vandaar dat onze leden heel regelmatig, samen met de deelnemerscommissie, overleggen met de manager van Movens.

In 2022 zal een grote reorganisatie van Movens worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend zit onze cliëntenraad hier bovenop. Wil je meepraten? Neem dan contact op met de cliëntenraad: clientenraad.leiden@rivierduinen.nl.