Alphen aan den Rijn / Gouda

Logo Clientenraad GGZ 3200pxDe Cliëntenraad GGZ Rivierduinen Alphen aan den Rijn/Gouda behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van GGZ Rivierduinen in het werkgebied MiddenHolland, rond de plaatsen Alphen aan den Rijn en Gouda. Dit doen we voor cliënten die zijn opgenomen maar ook voor ambulante cliënten en cliënten die in een beschermde woonvorm wonen.

De raad bestaat uit (ex) cliënten van Rivierduinen. We vergaderen iedere week op vrijdag. Om de 6 weken hebben we een overleg met Bert Luteijn, directeur WIJK van Rivierduinen. Afgevaardigden van de raad hebben zitting in de Centrale Cliëntenraad waar Rivierduinenbrede zaken worden behandeld.

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over alle onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten in de regio Alphen aan den Rijn / Gouda. Dit adviesrecht is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Daarnaast initiëren wij verschillende andere activiteiten ten behoeve van onze cliënten.

Kortom ….
De cliëntenraad luistert naar cliënten, geeft signalen door aan de directie én ziet erop toe dat er wat mee gebeurt, maar…wij hebben niet de bevoegdheid en deskundigheid om individuele problemen van cliënten af te handelen.

De Cliëntenraad is te bereiken per mail op clientenraadalphengouda@rivierduinen.nl