Patiënten VertrouwensPersoon (PVP)

Logo PVPBent u (gedwongen) opgenomen en heeft u een klacht over de manier waarop u bent behandeld? Neem dan contact op met de PatiëntenVertrouwensPersoon (PVP).

Deze man of vrouw is in dienst bij de landelijke Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon en is helemaal onafhankelijk van GGZ Rivierduinen. Ook wanneer u gesepareerd bent, kunt u de PVP om advies vragen of samen met hem/haar een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van GGZ Rivierduinen.

Er zijn drie PVP-ers werkzaam binnen GGZ Rivierduinen. Op de informatieborden op de afdelingen vindt u hun naam en telefoonnummer.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen de helpdesk van Stichting PVP.
Telefoon: 0900 444 88 88
E-mail: helpdesk@pvp.nl
Website: www.pvp.nl

NB: De cliëntenraad kan helaas geen klachten van individuele cliënten in behandeling nemen. De lokale cliëntenraad kan u wel in contact brengen met de PVP van uw afdeling.