PatiëntenVertrouwensPersoon (PVP)

Logo PVPBent u (gedwongen) opgenomen en heeft u een klacht over de manier waarop u bent behandeld? Neem dan contact op met de PatiëntenVertrouwensPersoon (PVP).

Deze persoon is in dienst bij de landelijke Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon en is onafhankelijk van GGZ Rivierduinen. Ook wanneer u gesepareerd bent, kunt u de PVP om advies vragen of samen met hem/haar een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van GGZ Rivierduinen.

Er is een aantal PVP-ers werkzaam binnen GGZ Rivierduinen. Op de informatieborden op de afdelingen vindt u hun naam en telefoonnummer.

U kunt ook contact opnemen de helpdesk van Stichting PVP.
Telefoon: 0900 444 88 88
E-mail: helpdesk@pvp.nl
Website: www.pvp.nl

NB: De cliëntenraad kan helaas geen klachten van individuele cliënten in behandeling nemen. De lokale cliëntenraad kan u wel in contact brengen met de PVP van het centrum waar u in behandeling bent.