Klachten

De meeste klachten kunnen worden opgelost door een goed gesprek. Maar soms is dat niet genoeg, of wil de tegenpartij niet luisteren, of verandert er niets. Als cliënt van Rivierduinen kunt u dan terecht bij de klachtenfunctionaris. Zij maakt met u een afspraak om samen te bespreken wat uw klacht precies is en probeert deze vervolgens naar uw tevredenheid op te lossen.
De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht.
Telefoon: 071 890 33 30
E-mail: klachtenfunctionaris@rivierduinen.nl

Als u (gedwongen) bent opgenomen kunt u voor klachten over uw behandeling terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie.
Klachtencommissie Cliënten GGZ Rivierduinen
Post:  Postbus 405, 2300 AK Leiden
Telefoon:  071 890 66 47 of 071 890 66 91
E-mail:  klacht@klachtencommissierivierduinen.nl

De Patiënten Vertrouwenspersoon (PVP) kan u helpen met het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie. Klik hier PVP voor meer informatie over de pvp.
Voor verdere informatie over de mogelijkheid een klacht in te dienen verwijzen we u naar de website van Rivierduinen: Klacht indienen bij Rivierduinen

NB: De Cliëntenraad is er voor de collectieve belangenbehartiging van de cliënten van Rivierduinen. Individuele klachten van individuele cliënten behoren dus niet tot onze taak en wij zullen u daarvoor doorverwijzen naar de Klachtenfunctionaris of de Patiënten Vertrouwenspersoon.
Echter, meerdere klachten begint met de eerste klacht. Daarom horen wij graag waar u tegenaan loopt of juist erg blij mee bent. Ook de leden van de cliëntenraad hebben geheimhoudingsplicht.