Activiteiten van de cliëntenraad

“Adopteren van Afdelingen”
Voor optimaal contact met de achterban, hebben afzonderlijke leden van de raad een afdeling of woonvorm ‘geadopteerd’. Dat betekent dat hetzelfde cliëntenraadslid heel regelmatig bij zijn/haar adoptie-afdeling langsgaat en zo een bekend gezicht wordt voor zowel de bewoners als het personeel.  Veranderingen en klachten kunnen zo in een vroeg stadium worden geconstateerd.
Een afdeling die graag geadopteerd wil worden kan contact opnemen met de cliëntenraad.

Naast afdelingsbezoeken houdt de raad zich onder andere ook bezig met

  • BaanBrekendWerk
  • Wachtkamertour
  • Medezeggenschap wijkteams