Jong (Kinderen & Jeugd)

voetbal

Cliënten van alle leeftijden hebben het recht om mee te praten over de zorg en de behandeling die je van Rivierduinen krijgt. Voor jonge mensen zijn soms heel andere zaken belangrijk dan voor ouderen. Bijvoorbeeld: Wat krijgen mijn ouders te horen? Mag ik zelf een behandeling weigeren? Daarom heeft Rivierduinen Jong een jeugd-cliëntenraad opgericht, speciaal voor jonge cliënten. Misschien is die cliëntenraad iets voor jou, want ook jouw mening telt mee!

We willen jouw mening horen!

In de cliëntenraad worden algemene onderwerpen besproken, zoals privacy en geheimhouding, de verschillende behandelingen, hoe gaat de behandelaar met je om, wachttijden, etc. De cliëntenraad gaat ook regelmatig in gesprek met de directie van Rivierduinen Jong. Om samen te bedenken hoe de zorg nóg beter kan. Bijvoorbeeld hoe de behandel-gesprekken beter kunnen verlopen of hoe de benadering van jongeren anders zou kunnen. Maar ook praktische zaken horen bij de taken van de cliëntenraad, zoals het zorgen dat de wachtkamers prettig zijn voor jongeren.

Als lid van de cliëntenraad kun je veel leren. Bijvoorbeeld hoe je je mening goed kunt verwoorden. Ook is het mogelijk cursussen te volgen en deel te nemen aan landelijke bijeenkomsten. Altijd leuk voor je CV!  En daarnaast leren we elkaar goed kennen en elk jaar maken we samen een gezellig uitstapje!

Mike

Lid worden?
Vanaf 12 jaar kunnen kinderen meepraten over de gang van zaken bij Jong. Lijkt het je leuk om actief te worden in de cliëntenraad? Laat het ons weten en meld je aan! Ook als je behandeling is afgerond, heb je nog 1,5 jaar om te beslissen of je mee wilt doen. Er is altijd ruimte voor nieuwe leden!

E-mail ons gerust met vragen:  ccr@rivierduinen.nl

Oudercommissie
De leden van de cliëntenraad Jong zijn kinderen en jongeren. Willen je ouders ook meepraten over de kwaliteit van zorg bij Rivierduinen? Zij kunnen terecht bij de oudercommissie. Voor meer informatie: ccr@rivierduinen.nl