Leidschendam/Zoetermeer

GGZ Rivierduinen, locatie Leidschendam/Zoetermeer vindt het belangrijk dat cliënten meedenken en inspraak hebben op het te voeren beleid. Deze bevoegdheid is wettelijk vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

De cliëntenraad van Leidschendam/Zoetermeer, die uit cliënten van GGZ Rivierduinen van de locaties Leidschendam en Zoetermeer bestaat, komt op voor de belangen van de cliënten van deze locaties. De raad geeft het management gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die met de behandelingen en de organisatie te maken hebben.

Onderwerpen waarbij de cliëntenraad altijd betrokken is, zijn onder meer: het leefklimaat op de afdelingen, de kwaliteit van de zorg en de bejegening van cliënten, en het opstellen van klachtenregelingen.

E-mail mailto:clientenraad.leidschendam.zoetermeer@rivierduinen.nl