BOR vanuit cliëntenperspectief

In 2015 heeft de Centrale Cliëntenraad onderzoek laten doen naar de cliëntbeleving van de Bed-op-recept regeling.  Cliënten met een BOR kunnen zelf aangeven dat ze van de mogelijkheid gebruik willen maken om een nachtje in de veilige vertrouwde kliniek door te brengen, ter voorkoming van een crisis. De BOR fungeert voor velen als een vangnet en uit het onderzoek kwam naar voren dat het niet beschikbaar zijn van dit vangnet er toe leidt dat mensen te hard met de werkelijkheid in aanraking komen. Tien van de 30 ondervraagde clienten gaven aan ernstig in de problemen te zijn gekomen in de nachten dat zij niet in staat waren om een BOR te verzilveren. Deze problemen varieerden van contact met de politie tot zelfbeschadiging en ernstige suïcidepogingen.  Zelfs de geharde onderzoekers van burau EEVAA schrokken van deze cijfers.

Het volledige onderzoeksrapport (pdf) is te raadplegen via onderstaande link.
bureau EEVAA rapportage BOR – CCR Rivierduinen – 2015.