Duin- en Bollenstreek/Leiden

Logo CR minus Leiden bitmapDe Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van GGZ Rivierduinen in de regio Duin- en Bollenstreek/Leiden, zowel de ambulante als de opgenomen cliënten en de cliënten die in de beschermde woonvormen wonen.

De regio omvat de gemeenten Katwijk, Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond) en Zoeterwoude.

De raad heeft op dit moment twaalf leden, allen (ex)cliënten van Rivierduinen. We vergaderen op donderdag in gebouw Rijnveste, in Leiden. Ongeveer één keer per maand vergaderen we met Job van den Heuvel, directeur van de zorgfunctie ‘Herstel Voorzieningen’ (= langerdurende opname en beschermd wonen).  Afgevaardigden van de raad hebben zitting in de Centrale Cliëntenraad, waar Rivierduinen-brede zaken worden behandeld.

Contact: clientenraad.leiden@rivierduinen.nl

Taken en activiteiten van de cliëntenraad:

  • Informeren van cliënten over hun rechten en over (de veranderingen in) het beleid van Rivierduinen.
  • Signaleren van structurele klachten van cliënten.
  • Informatie ophalen bij de achterban
  • Verwoorden van het cliëntenperspectief in diverse overleggen, zowel binnen Rivierduinen als daarbuiten.
  • Bezoeken van (opname)afdelingen en beschermde woonvormen in de regio. Op aanvraag bijwonen van huiskamergesprekken.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van management en directie op uiteenlopende (beleids)terreinen.
  • Kritisch volgen van het beleid van directies en bestuur, met speciale aandacht voor de regio Duin- en Bollenstreek/Leiden.

In het submenu vindt u onder de kopjes adviezen, jaarverslag, weggeefwinkel etc. meer over de activiteiten van de cliëntenraad DBL.

klik op de link voor de folder van de Cliëntenraad Folder cliëntenraad DBL 2022

De cliëntenraad is er bijzonder trots op mede-initiator te zijn geweest van de landelijke website www.ggznieuws.nl, met actueel nieuws uit de ggz.

Logo CR minus Leiden bitmap