BaanBrekendWerk

logo BaanBrekendWerkDe werkgroep BaanBrekendWerk zet zich sinds 2012 in voor het creëren van stage- of werk(ervarings)plekken binnen het hek van GGZ Rivierduinen

In de GGZ wordt er vanuit gegaan dat werk zo ongeveer het laatste is waar een cliënt weer aan moet gaan denken, als het herstelproces al zover gevorderd is, dat de cliënt praktisch geen ggz-zorg meer nodig heeft: pas buiten het hek dus.
BBW propageert een andere benadering, immers, een bakker die depressief is kan nog wel een brood bakken en een accountant met een trauma verliest niet opeens zijn kennis om een jaarrekening te beoordelen. Juist door cliënten niet aan te spreken op wat ze goed kunnen, drijf je ze dieper hun ziekte in. Terwijl BBW ervan uit gaat dat cliënten door hun kennis, netwerk en werkervaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het werk van de stichting.

BBW pleit daarom voor meer banen “binnen het hek” van GGZ Rivierduinen. Er is genoeg te doen, want door alle bezuinigingen geven medewerkers regelmatig aan tijd te kort te komen. BBW wil het werk in een flexibele schil rond het bestaande werk van Rivierduinen positioneren.  Door bijvoorbeeld iedere medewerker één of twee keer per maand een dagdeel met een cliënt samen te laten werken, snijdt het mes aan twee kanten: de cliënt voelt zich weer gewaardeerd om wat hij kan en de medewerker profiteert van de kennis die de cliënt binnenbrengt.

BBW heeft ook contact met ZONactief en Platform Samen Werken Leiden. Deze organisaties proberen de gemeenten en bedrijven in de Leidse regio bewust te maken van het potentieel aan goed opgeleide arbeidskrachten met een ggz-verleden, die vaak alleen maar een kleine aanpassing in de werkroutine vragen om een gewaardeerde arbeidskracht te worden.

Voor meer informatie over BaanBrekendWerk kunt u contact opnemen met de cliëntenraad van Duin- en Bollenstreek/Leiden.  E-mail: clientenraad.leiden@rivierduinen.nl

Klik hier voor een uitgebreide uitleg van de plannen van Baan Brekend Werk