Jaarverslag 2021 DBL

Door corona heeft het werk van de cliëntenraad niet stil gelegen, maar het was wel erg lastig om bij elkaar te komen. Het jaarverslag over 2020 is erbij in geschoten; voor 2021 hebben we voor een sterk verkorte vorm gekozen. Klik op de link: Jaarverslag 2021 DBL 

De jaarverslagen van voorgaande jaren zijn nog te raadplegen:
2019 = DBL jaarverslag 2019
2018 = Jaarverslag DBL 2018
2017 = Jaarverslag DBL 2017
2016 = Jaarverslag DBL 2016
2015 = Jaarverslag DBL 2015
2014 = Jaarverslag 2014 definitief 2.2

Voor nog oudere jaarverslagen kunt u zich wenden tot het secretariaat van de cliëntenraad. Contactgegevens elders op deze site.