Gouda zoekt leden

 Unknown

Sinds de sluiting van de grote kliniek aan de J.P. Thijssenlaan vindt de Cliëntenraad Alphen aan den Rijn / Gouda het lastig om cliënten uit Gouda te bereiken. Daarom vragen we u langs deze weg: Bent u cliënt van Rivierduinen (geweest) en wilt u meepraten over de zorg van Rivierduinen? Heeft u interesse om lid te worden (of wilt u een keer een vergadering bijwonen)? Neem dan contact met ons op. U bent van harte welkom.

De Cliëntenraad is te bereiken per mail op clientenraadalphengouda@rivierduinen.nl

Een afvaardiging van de Cliëntenraad bezoekt met enige regelmaat de afdeling Acute Dagbehandeling in Gouda en neemt ook deel aan de bijeenkomsten en overleggen van  Stichting Kernkracht.(belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid in Gouda). Ook daar kunt u ons benaderen voor informatie.