Herstelcursussen

Stichting LUMEN organiseert in samenwerking met GGZ Rivierduinen op herstel gerichte workshops, cursussen en andere evenementen in de regio. Deelname is gratis.

Klik op de link: <https://lumen-hollandrijnland.nl/> om het volledige aanbod te bekijken.

LUMEN logo

Een greep uit het aanbod:

Zicht op Herstel
Breng je eigen unieke herstelproces in kaart met behulp van 9 bijeenkomsten rond verschillende thema’s. Elke bijeenkomst heeft een thema:

  • Bijeenkomst 1 Kennismaking
  • Bijeenkomst 2 Herstel
  • Bijeenkomst 3 Inzicht
  • Bijeenkomst 4 Acceptatie
  • Bijeenkomst 5 Hoop en Dromen
  • Bijeenkomst 6 Hulpbronnen
  • Bijeenkomst 7 Eigen regie
  • Bijeenkomst 8 Zingeving
  • Bijeenkomst 9 Afronding en certificaat

Onder begeleiding van twee ervaringsdeskundige cursusbegeleiders ga je aan de hand van de thema’s met elkaar in gesprek om kennis en ervaringen te delen. Dit leidt tot inzicht in wat je verder kan helpen bij je herstel.
De cursus is gratis. Informatie en aanmelden: herstel.lumen@gmail.com of bel Frouke Lampe 06 – 81624676 

Norwood Zelfhulpgroep Leiden voor vrouwen
Een Norwoodgroep is een anonieme zelfhulpgroep waarin vrouwen met  onderlinge steun en herkenning in hun eigen tempo aan zichzelf kunnen werken, aan de hand van een Twaalf Stappen programma. Er worden teksten gelezen en ervaringen uitgewisseld, aan de hand van thema’s die in onderling overleg gekozen worden. De groep loopt het hele jaar, je kunt er op elk gewenst moment mee beginnen (en stoppen). Iedere vrouw is welkom. Deelname is gratis.
Informatie en aanmelden: Audrey Hof (norwoodleiden@gmail.com)
of Frouke Lampe  tel. 06 – 81624676
Maandagavond van 19.30 uur tot 21.00  uur
.
Hooigracht 12–14,  2312 KS Leiden

Altijd populair: Cursus Bluf-cv
Wanneer je een tijdlang niet hebt gewerkt kan je het zicht kwijtraken op je kwaliteiten, je kennis en je (werk)vaardigheden. Dat is zonde, want in al deze ervaringen zitten kwaliteiten verborgen die van pas kunnen komen bij het maken van een gericht re-integratieplan. Bluf-cv helpt je deze vergeten kwaliteiten in kaart te brengen.
Klik hier voor meer informatie.

Lotgenotencafé
Voor onderlinge steun en het uitwisselen van ervaringen.
Donderdagmiddag 13.00-16.00. Hooigracht 12, in Leiden