Deelnemerscommissie Trefpunt

Deelnemerscommissie van dagactiviteitencentrum Het Trefpunt

Wat doet de deelnemerscommissie?
De deelnemerscommissie komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers van Het Trefpunt. Te denken valt bijvoorbeeld aan het activiteitenaanbod, prijsbeleid, nieuwbouwplannen, openingstijden, aanstelling personeel en andere zaken. De commissie kan over deze onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

De deelnemerscommissie komt elke twee weken bijeen en heeft aansluitend overleg met de teammanager van Het Trefpunt.

De deelnemerscommissie  is vertegenwoordigd in de Cliëntenraad Alphen aan den Rijn / Gouda.

Wie zitten er in de Deelnemerscommissie?
De leden van de deelnemerscommissie zijn deelnemers van Het Trefpunt. Alle leden doen hun werk voor de commissie op vrijwillige basis.
De deelnemerscommissie is nog steeds op zoek naar nieuwe leden.