Jaarverslagen

Ieder jaar legt de CCR verantwoording af van zijn activiteiten in een jaarverslag.
Helaas heeft corona onze activiteiten een harde slag toegebracht. Alle routine ging eruit.
Daarnaast is de gehele top van Rivierduinen meerdere malen vernieuwd, zodat daar ook alle continuïteit ontbrak. En van de weeromstuit heeft ook de Centrale Cliëntenraad zich gereorganiseerd en kreeg een nieuwe ondersteuner.

Een en ander heeft tot gevolg dat voor een andere manier van verantwoording afleggen is gekozen. Een ieder die informatie zoekt over de activiteiten van de Centrale Cliëntenraad in de afgelopen 2 jaar kan contact opnemen met: ccr.rivierduinen@rivierduinen.nl

Eerdere jaarverslagen zijn nog wel te raadplegen.
Jaarverslag CCR 2019
Jaarverslag CCR 2018
Jaarverslag CCR 2017
Jaarverslag CCR 2016

Jaarverslag CCR 2015
Jaarverslag CCR 2014

Denkt u svp aan het milieu als u overweegt om een jaarverslag te printen.

Schermafbeelding 2015-05-31 om 20.47.39