Bijzondere Breinen

Doe mee met de denksessies van de Bijzondere Breinen bij GGZ Rivierduinen.  Meld je aan: centraleclientenraad@rivierduinen.nl.
Alleen in 2019: Voor een bijzonder samendenk-project worden in heel Nederland denksessies georganiseerd. Kijk voor data en uitleg op de website: samendenkenggz.nl.

Logo Bijzondere Breinen + tekstWie zijn Bijzondere Breinen?

Mensen die zich door hun autisme enorm goed kunnen   concentreren hebben daarmee een eigenschap die bijzonder goed van pas komt in de ICT-wereld. De mannen van “Bijzondere Breinen” denken dat ook mensen die onder andere psychiatrische problemen gebukt gaan, op een geheel unieke manier naar de wereld kunnen kijken. Een manier die niet ‘gestoord’ is, maar eigenzinnig, uitzonderlijk, wonderbaarlijk, zeldzaam en daarmee waardevol. Belangrijke ontdekkingen worden immers niet gedaan door mensen die netjes binnen de lijntjes denken, maar door mensen die net even anders naar de wereld kijken.
De grote Einstein zei het al: “Je kan een probleem niet oplossen met dezelfde manier van denken die het probleem heeft gecreëerd” (maar dan in het Engels en met een grappig Duits accent).

helicopter leonardoDenkstijlen
Mensen denken op verschillende manieren. Er zijn beelddenkers, probleemgerichte denkers, logische denkers, woorddenkers, warrige denkers, lijngerichte denkers, pubers, associatieve denkers, snelle denkers, analytische denkers, oplossingsgerichte denkers, egocentrische denkers, dwarse denkers etc. etc. Deze neurodiversiteit komt vooral bij ggz-cliënten in zeer bijzondere, vaak onbegrepen vormen voor. Zij zijn de Bijzondere Breinen bij uitstek!
De Bijzondere Breinen hebben twee manieren bedacht om de denkkracht van deze mensen niet verloren te laten gaan: de Denksessie en de Samendenk-tank. Iedereen kan meedoen met een denksessie. De groep beslist samen op welke vraag een antwoord wordt gezocht en de deskundige leiding zorgt voor een veilige, open sfeer, waarin iedereen gezamenlijk naar een antwoord toewerkt.
In de Samendenk-tank zetten de Bijzondere Breinen een overdachte combinatie van Bijzondere Breinen met zeer diverse denkstijlen bij elkaar om een door derden aangedragen probleem te tackelen. Omdat het probleem van heel veel verschillende kanten tegelijk wordt belicht, zodat unieke, waardevolle oplossingen worden gevonden.

Wilt u vaker meedoen met de Bijzondere Breinen? Kijk dan op hun website http://www.bijzonderebreinen.org/.

Hoewel het maatschappelijk belang van het niet negeren van bijzondere denkkracht voorop staat, heeft Bijzondere Breinen ook een goed systeem van beloning en eigenaarschap van oplossingen uitgewerkt.