Ervaringsdeskundigheid

Iedereen die bij Rivierduinen in behandeling is (geweest) weet uit eigen ervaring hoe het is om cliënt in de ggz te zijn. Deze persoon heeft cliënt-ervaring. Veel cliënten willen hun cliënt-ervaring inzetten om andere cliënten te helpen. Een eerste stap in die richting is het volgen van een cursus Herstel en/of Ervaringsdeskundigheid.

Tijdens zo’n cursus leer je o.a. om jouw eigen verhaal en ervaring op zo’n manier te vertellen dat andere cliënten er iets aan hebben. Bovendien leer je ook over de ervaringen en verhalen van andere cliënten en krijg je wat basale kennis over psychiatrische aandoeningen.

Bij Rivierduinen wordt in samenwerking met Stichting Lumen, een aantal cursussen ervaringsdeskundigheid gegeven, zoals ‘Werken met eigen ervaring’, ‘Herstellen doe je zelf’ en de WRAP (Wellness Recovery Action Plan). Dat laatste is een persoonlijk plan dat je opstelt na grondig zelfonderzoek, waarin je van alles ontdekt over jezelf en over wat jou helpt om je goed te blijven voelen. Dat zelfgeschreven plan kan je gebruiken om jezelf weer op de rails te helpen als je merkt dat het wat minder goed met je gaat.

Vraag aan je behandelaar of deze je in contact kan brengen met het Kenniscentrum Ervaringsdeskundigheid en Herstel van Rivierduinen dat deze cursussen organiseert. Of ga zelf eens kijken bij een van de vele belangenorganisaties voor ggz-cliënten in de regio waar nog veel meer cursussen en activiteiten worden georganiseerd (en men altijd ruimte heeft voor vrijwilligers).
Stichting Lumen (inlopen in Leiden, Katwijk, Alphen aan de Rijn)  https://lumen-hollandrijnland.nl/
Stichting Kernkracht in Gouda   https://www.kernkracht.nl/
Reakt in Leidschendam  https://www.reakt.nl/

Klik straks hier voor een lijst met ggz-vriendelijke inlopen en ontmoetingsplekken

Wat is herstel?

Herstel draait om het opnieuw opbouwen van een leven dat door de persoon als zinvol wordt ervaren.

In een herstelproces (her)ontdekken mensen mogelijkheden voor een vervullend leven waarin hun aandoening niet meer de bepalende factor is. Zij gaan (opnieuw) waardevolle sociale relaties aan en vervullen in hun maatschappelijke omgeving een betekenisvolle rol.

Herstellen is een proces van drie stappen vooruit en twee stappen terug, waarin hoop, groei en vooruitgang altijd de drijvende krachten zijn.

Zoveel mensen, zoveel wegen naar herstel

.