Ervaringsdeskundigheid

Wat is herstel?

Herstel draait om het opnieuw opbouwen van een leven dat door de persoon als zinvol wordt ervaren.

In een herstelproces (her)ontdekken mensen mogelijkheden voor een vervullend leven waarin hun aandoening niet meer de bepalende factor is. Zij gaan (opnieuw) waardevolle sociale relaties aan en vervullen in hun maatschappelijke omgeving een betekenisvolle rol.

Herstellen is een proces van drie stappen vooruit en twee stappen terug, waarin hoop, groei en vooruitgang altijd de drijvende krachten zijn.

Zoveel mensen, zoveel wegen naar herstel

 

 

.