Categoriearchief: Centrale Clientenraad

Geslaagde 1 april grap

PERSBERICHT                                                                   01-04-2016

De Centrale Clientenraad krijgt zetel in Raad van Bestuur GGZ Rivierduinen

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving (Wet Medezeggenschap Zorg Cliëntenraden no.2016/14 die naar verwachting medio 2017 geëffectueerd zal worden) heeft de Raad van Bestuur van GGZ Rivierduinen besloten om per vandaag de voorzitter van de Centrale Clientenraad op te nemen in de Raad van Bestuur van de zorg-instelling voor de Geestelijke Gezondheidszorg.

CCR voorzitter Caroline Angenent is blij verrast: “Ik wist natuurlijk wel dat dit zou gaan spelen. Onze nieuwe bestuurder had mij hiervoor informeel al gepolst maar de snelheid van handelen heeft me zeker verrast. Ik zal mijn taken voortvarend opnemen en,” zo voegt zij toe met veel gevoel voor understatement: “zal toch mijzelve blijven en zeer benaderbaar voor onze cliënten.”

De Centrale Clientenraad is verheugd met het doortastende optreden van de Raad van Bestuur. Hiermee laat GGZ Rivierduinen zien dat zij de cliënt-medezeggenschap hoog in het vaandel heeft staan. De volgende stap is dat de lokale cliëntenraden een plaats in de centrum directies gaat krijgen.

Het eerste speerpunt van de nieuwe bestuurder wordt het juist positioneren van de ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie. Daartoe wordt op 7 april 2016 al een symposium georganiseerd.

Ronald Geurts zal de dagelijks bestuur taken voorlopig van Caroline overnemen.

Noot voor redactie niet voor publicatie: voor verdere inlichtingen over dit bericht kunt u contact opnemen met:

Symposium Ervaringsdeskundig en NU?

7 April 2016 van 10.30 – 15.00 uur

Receptiegebouw GGZ Rivierduinen

Endegeesterstraatweg 5, 2342 AJ Oegstgeest.

U bent van harte welkom!

 

Geen BTW op waskosten!

001_RBIAdam-image-ZVS12767I01

In de vergadering van de Centrale Clientenraad zijn de waskosten besproken. De harmonisatie van alle kosten hebben tot een langdurig adviestraject geleid die tot aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden voerde.

Nu blijkt dat in sommige gevallen Rivierduinen nog BTW toevoegt aan de kosten. De in de folder genoemde prijzen zijn naar de mening van de CCR consumentenprijzen en derhalve inclusief BTW.

De CCR zal dit op korte termijn bespreken met de Raad van Bestuur.

Voor een overzicht van alle kosten zie de Cliëntvoorzieningen 2013 Folder – Rivierduinen (Pdf)