Categoriearchief: Klachten

Geen BTW op waskosten!

001_RBIAdam-image-ZVS12767I01

In de vergadering van de Centrale Clientenraad zijn de waskosten besproken. De harmonisatie van alle kosten hebben tot een langdurig adviestraject geleid die tot aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden voerde.

Nu blijkt dat in sommige gevallen Rivierduinen nog BTW toevoegt aan de kosten. De in de folder genoemde prijzen zijn naar de mening van de CCR consumentenprijzen en derhalve inclusief BTW.

De CCR zal dit op korte termijn bespreken met de Raad van Bestuur.

Voor een overzicht van alle kosten zie de Cliëntvoorzieningen 2013 Folder – Rivierduinen (Pdf)

 

Gevolgen Bezuinigingen Duin- en Bollenstreek/Leiden?

VLAHOVIC-money

Verzekeringen maken recordwinsten, maar de GGZ moet met steeds minder geld steeds meer mensen behandelen. Wie het begrijpt heeft vast geen last van stemmen in zijn hoofd. Ook de directie van het centrum Duin- en Bollenstreek/Leiden heeft een aantal versoberende maatregelen moeten nemen en heeft van een aantal hulpverleners afscheid moeten nemen. Wat merkt U van de bezuinigingen bij Rivierduinen? Meld het ons op clientenraad@ggzleiden.nl.

Onafhankelijke Klachtencommissie

Klachten-300x200

De Centrale Cliëntenraad (CCR) sprak met een lid van de onafhankelijke klachtencommissie. Cliënten kunnen hier met hun klachten over, bijvoorbeeld, bejegening of gedwongen behandeling terecht. De CCR vernam tot alle tevredenheid dat de commissie heel zorgvuldig met alle klachten omgaat; cliënten vinden hier echt een luisterend oor.

Meer informatie; de procedure voor suggesties en klachten  en de klachtencommissie van Rivierduinen.