Categoriearchief: Onderzoek

Gezocht: ervaringen met passende langdurige zorg en ondersteuning

Gezocht: mensen die willen vertellen over hun ervaringen met het vinden van passende langdurige zorg en ondersteuning 

Landelijk Platform GGz doet op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek naar de wijze waarop mensen met psychische klachten langdurige zorg en ondersteuning vinden.

Heeft u recent (dus na 1 januari 2015) ervaring gehad met het zoeken naar langdurige zorg en ondersteuning bij uw psychische klachten? Of bent u familielid van iemand met die ervaring? Dan willen wij graag met u (samen) praten over de volgende punten:

  • Krijgt u hulp van familie/naasten?    Is dat voldoende of heeft u behoefte aan meer of andere zorg/ondersteuning?
  • Kunt u informatie over de mogelijkheden voor zorg/ondersteuning goed vinden?
  • Weet / wist u waar u naar toe moet gaan voor het aanvragen van zorg/ondersteuning?
  • Met wie heeft u allemaal te maken bij (het vinden van) de zorg/ondersteuning?
  • Hoe lang duurde het voordat de zorg/ondersteuning geregeld was?
  • Sluit de zorg/ondersteuning aan bij uw behoefte?

Het LPGGz wil de resultaten uit dit onderzoek gebruiken om naar het ministerie van VWS duidelijk te maken hoe mensen met psychische klachten gemakkelijker passende zorg en/of ondersteuning kunnen vinden. U kunt helpen door uw ervaringen met ons te delen, zodat wij weten wat er goed gaat en wat er beter moet.

We onderzoeken diverse situaties: • U kunt zich aanmelden als u zelfstandig thuis woont met mantelzorg, of • als u thuis woont met professionele zorg en /of ondersteuning, bijvoorbeeld via de ZVW of via de WMO (gemeente). Mogelijk heeft u een PGB.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar mensen die • in een beschermde woonvorm zijn gaan wonen met zorg en ondersteuning, of • in een kleinschalig wooninitiatief met zorg en ondersteuning zijn gaan wonen met PGB.

En tot slot zoeken we ervaringen van een specifieke groep, namelijk jongvolwassenen (18-25 jaar) met autisme, die • thuis professionele zorg en ondersteuning krijgen, of • in een wooninitiatief wonen met zorg en ondersteuning en PGB.

Als u wilt deelnemen aan dit onderzoek en uw ervaringen wilt delen, plannen we een persoonlijk interview bij u thuis of op een locatie van uw voorkeur. Een medewerker van LPGGz of van Ypsilon zal het gesprek met u voeren. Een familielid mag desgewenst ook bij het interview aanwezig zijn. De gesprekken vinden plaats in de periode september-november 2016.

Aanmelden Ik meld me aan voor dit onderzoek

CR Alphen/Gouda doet onderzoek naar openingstijden Poliklinieken

Tijdens een regulier overleg tussen de Cliëntenraad (CR) en de manager Poliklinieken komt de vraag naar voren of er bij onze achterban behoefte is aan een avond openstelling van de poliklinieken van ons centrum. Dat is voor de CR aanleiding geweest om kort onderzoek te doen naar deze vraag.

We hebben gekozen voor een enquête onder onze cliënten in de wachtkamers van alle drie de locaties van ons centrum. We hebben de cliënten een aantal korte vragen gesteld en deze vastgelegd op een enquêteformulier.

Het onderzoek zelf is uitgevoerd door leden van de CR en heeft plaatsgevonden op 12, 13 en 14 juli 2016 van 09:00 – 12:30. Iedere dag op een andere locatie.

Resultaten

In het totaal hebben we 59 cliënten gesproken. Negen cliënten (15% van de ondervraagden) wilden niet meewerken aan het onderzoek. Van de overige 50 heeft 60% behoefte aan openstelling van de polikliniek buiten de reguliere kantoortijden.

Op de vraag op welke dagen de cliënten dan de avond afspraken zouden willen kwam een lichte voorkeur voor de maandag en woensdagavond naar voren. Met voorkeurstijden van 18.00 tot 21.00 uur.

Tijdens onze gesprekken zijn we de volgende opmerkingen regelmatig tegen gekomen.

  • Ik werk nu niet, dus maakt me de tijd niet uit maar als ik zou werken dan zou ik zeker ’s avonds willen komen.
  • Eigenlijk is het logisch om ook ’s avonds open te zijn. Ik kan nu ook in de avonduren bij mijn tandarts en fysio terecht.
  • Ik zou het fijn vinden want dan hoef ik geen tijd van mijn baas op te nemen.
  • Graag afspraken in de avond maar dan wel met mijn eigen behandelaar.Op basis van de gevoerde gesprekken kunnen we concluderen dat een ruime meerderheid (60 %) belangstelling heeft voor avond openstelling van de poliklinieken. Dit percentage zal nog hoger uitvallen als we daar ook de antwoorden van de cliënten bijtellen die op dit moment niet werken maar in onze gesprekken aangaven dat als ze wel zouden werken ze zeker ’s avonds hun gesprekken zouden willen voeren.

Conclusie

Op basis van de gevoerde gesprekken kunnen we concluderen dat een ruime meerderheid (60 %) belangstelling heeft voor avond openstelling van de poliklinieken. Dit percentage zal nog hoger uitvallen als we daar ook de antwoorden van de cliënten bijtellen die op dit moment niet werken maar in onze gesprekken aangaven dat als ze wel zouden werken ze zeker ’s avonds hun gesprekken zouden willen voeren.

Aanbeveling

Op basis van het onderzoek doet de CR de volgende aanbeveling:

Begin gedurende een proefperiode van een half jaar met een openstelling van één avond per week. Kies daar de maandagavond voor en hou tijden aan van 18.00 tot 20.00. Zorg er wel voor dat de cliënten hun eigen behandelaar houden. Monitor de opkomst en peil in die proefperiode, via de behandelaren, bij de (overige) cliënten of er verdere belangstelling hiervoor bestaat.

PDF van het onderzoek: Rapportage onderzoek openingstijden polikliniek Alphen def

 

Gevolgen Bezuinigingen Duin- en Bollenstreek/Leiden?

VLAHOVIC-money

Verzekeringen maken recordwinsten, maar de GGZ moet met steeds minder geld steeds meer mensen behandelen. Wie het begrijpt heeft vast geen last van stemmen in zijn hoofd. Ook de directie van het centrum Duin- en Bollenstreek/Leiden heeft een aantal versoberende maatregelen moeten nemen en heeft van een aantal hulpverleners afscheid moeten nemen. Wat merkt U van de bezuinigingen bij Rivierduinen? Meld het ons op clientenraad@ggzleiden.nl.